Анкета для педагогічних працівників 1-4 класи

До закінчення анкетування, днів: 1003

Шановний вчителю!

Державна служба якості освіти України (назва відповідного територіального органу) проводить дослідження у Вашому закладі з метою оцінювання якості освітніх і управлінських процесів та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

Саме тому, Ваша участь у дослідженні є дуже значимою та важливою.
Опитування має анонімний характер і отримані дані будуть використані лише в узагальненому вигляді.
Відповідаючи на кожне питання, вибирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні питання не вказано інше). Питання анкети не повинні лишатися без Вашої відповіді.
Дякуємо за участь!

В яких класах Ви викладаєте? (можна обрати декілька варіантів відповідей)
1. Яку тематику для професійного зростання Ви обирали упродовж останніх 5 років? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
2. За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
3. У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо?
4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
5. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
7. Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте: (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
8. Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте
9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
11. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
13. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний педагогічний досвід?
14. Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)
15. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?
16. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти?
17. Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?
18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:
18.1 Керівництво відкрите для спілкування
18.2 Керівництво та педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок щодо їхньої праці
18.3 Керівництво враховує пропозиції, надані педагогічними працівниками щодо підвищення якості освітнього процесу
18.4 Педагогічні працівники можуть без побоювань висловлювати власну думку, навіть якщо вона не співпадає з позицією керівництва
18.5 Розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та керівництвом школи, вирішуються конструктивно
18.6 У закладі освіти застосовуються заходи, що допомагають педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці
18.7 Права педагогічних працівників дотримуються у закладі
18.8 Керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо розвитку закладу і місцевої громади
19. Вас задовольняють умови організації харчування у закладі?
20. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх?
22. У закладі освіти реагують на Ваші звернення про випадки булінгу?
23. У закладі освіти проводиться навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб/органів/організацій для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву?
24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

25Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти:

25.1 Педагогічна рада функціонує системно і ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично
25.2 Педагогічна рада функціонує системно, але помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень
25.3 Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської діяльності у закладі освіти
26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з домедичної допомоги
27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтесь його?
28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції?

Дякуємо за Ваші відповіді!

Дане анкетування закінчено