Бібліотека

Завантаження
              підручників

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua
Всі посилання є дзеркальними посиланнями на вищезгадані сайти МОН.

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

5 клас

Я досліджую світ

1 клас
Частина 1 | Частина 2
2 клас
Частина 1 | Частина 2
3 клас
Частина 1 | Частина 2
4 клас
Частина 1 | Частина 2

Вступ до історії та громадянської освіти

5 клас

Всесвітня історія. Історя України
(інтегрнований курс)

6 клас

Всесвітня історія

7 клас
8 клас
9 клас

Історія України

7 клас
8 клас
9 клас

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

5 клас

Основи здоров’я

6 клас
7 клас
8 клас
9 клас