Нормативна база

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОСВІТУ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)
{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019}

Відкрити
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ЗЗСО

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2018 року за № 564/3216

Відкрити
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 р. за N 555/33526

Відкрити
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Наказ МОН України від 07 грудня 20018 р. №1369

Відкрити
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ “ЗАПОРІЗЬКА СІЧ” ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наказ по комплексу від 05.09.2019 № 202

Відкрити
ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Закріплення територій обслуговування
за закладами загальної середньої освіти м.  Запоріжжя для здобуття початкової та базової середньої освіти відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради
23.11.2020 No 472

Відкрити
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Згідно з Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» вся система загальної середньої освіти має бути поділена на три рівні.

Відкрити
НОРМАТИВНА БАЗА
ЩОДО КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ
Відкрити
НАКАЗНАКАЗ МОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАТВЕРЖДЕННЯ БАЗОВОГО КОМНОНЕНИТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

№33 від 12.01.2021р.

Відкрити
ПОЛОЖЕННЯ
про заклад дошкільної освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86

Відкрити
Стратегія організації освітнього процесу
в Запорізькому навчально-виховному комплексі«Запорізька Січ»
військово-спортивного профілю
Запорізької міської ради Запорізької області
щодо використання дистанційних технологій в організації навчання
Відкрити
СТРАТЕГІЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Відкрити
СТАТУТ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Затверджено Наказом Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради №23р від 31.01.2024

Відкрити
НАКАЗ Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради №23р від 31.01.2024

Про затвердження СТАТУТУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ГІМНАЗІЇ «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Відкрити